Hauhalan Hanhifarmi
Maahjärventie 300
52150 Hauhala

Sähköposti hauhalan@hanhifarmi.fi

Puhelin (015) 650 350
Virpi Rantalainen, puh. 050 5056 350
Antti Rantalainen, puh. 050 5059 350

 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). (Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 b §)

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti